Import, Eksport, Forretning, Udvikling, Optimere, Netværk, Latin

Amerika, Selskabsetablering, Etablering, Selskab, BRIC, Ledelse,

Ledelseskonsulent


US: Import, Export, Business, Development, Optimize, Network, Latam,

Latin

America, Management Consultant, Consultant, BRIC, Management,

Company setup,

Market Penetration, Penetration

Forretningsudvikling, Internationalisering, Vækst, Strategisk planlægning, Partnerskaber, Markedsstrategi, Brasilien, IKT, Software, Latin Amerika, Etablering af virksomhedBusiness Development, Internationalization, Strategic planning, Go to Market Strategies, Go to market, ICT, Brazil, Latam, Latin America, Software, Establishment, Growth

Med udgangspunkt i en naturvidenskabelig kandidateksamen og flere års beskæftigelse med softwareudvikling har jeg siden 1997 udelukkende beskæftiget mig med strategi, forretningsudvikling og internationalisering, og derigennem opnået et såvel meget dybdegående som bredt kendskab til hvilke kommercielle aktiviteter der skal i spil i forbindelse med en internationaliseringsproces.
Forretningsudvikling og Internationalisering

Denne unikke kombination af evnen til at sætte sig ind i komplicerede teknologiske problemstillinger og konstant at holde en god profitabilitet for øje, er det udgangspunkt som Develop My Business har for alt sit virke.


Geografisk spænder erfaringsgrunlaget fra Skandinavien og Europa over USA og Mellemøsten til Latin Amerika hvor jeg har et særligt fokus på Brasilien.

LÆS MERE..


SE OGSÅ:

REFERENCER
PARATHED
VORES KUNDER SIGER
Nyheder
Nyheder

| Develop My Business | Carsten Hansen | Kjellerups Torv 1 5.sal | DK-9000 Aalborg | Denmark | Phone +45 53 38 30 03 | chansen@devmybiz.com

bestil tid

Forretningsudvikling

Rådgivning

Sparring


nyheder


bestil tidForretningsudvikling.html
NyhederInformation.html
bestil tidRaadgivning.html
bestil tid

The fact that many internationalization projects fail, could scare some companies from even trying or at least asking the following questions:

  1. Why is it that they fail?

  2. Are there ways we can improve the situation?

  3. Can the success be guaranteed?

It would be fantastic if we could answer “Yes” to the last question, and even though reality tells us no, the situation is actually promising.

Consultancy


  1. If we start with asking ourselves the right questions; if we make the appropriate analysis; if we prepare ourselves for what obstacles and problems must be anticipated during the project, we have a sound basis for making a decision on whether an internationalization process is worthwhile, and will only pursuit ones with a high probability of success.

  2.  BRAZIL

While the rest of the world has been struggling with recession, Brazil have continued its steady growth.

Develop My Business offers hands on experience from this vital market.

Value Proposition

Business Development

Consultancy


Information


bestil tidInternationalization.html
NyhederCompany_information.html
bestil tidBusiness_Development.html
bestil tid
Sparring.html