Import, Eksport, Forretning, Udvikling, Optimere, Netværk, Latin

Amerika, Selskabsetablering, Etablering, Selskab, BRIC, Ledelse,

Ledelseskonsulent


US: Import, Export, Business, Development, Optimize, Network, Latam,

Latin

America, Management Consultant, Consultant, BRIC, Management,

Company setup,

Market Penetration, Penetration

Forretningsudvikling, Internationalisering, Vækst, Strategisk planlægning, Partnerskaber, Markedsstrategi, Brasilien, IKT, Software, Latin Amerika, Etablering af virksomhedBusiness Development, Internationalization, Strategic planning, Go to Market Strategies, Go to market, ICT, Brazil, Latam, Latin America, Software, Establishment, Growth

Hvorfor nu Develop My Business?


Svaret er den unikke kombination af evnen til at sætte sig ind i komplicerede teknologiske problemstillinger og konstant at holde en god profitabilitet for øje!


Med udgangspunkt i en naturvidenskabelig -

Forretningsudvikling og Internationalisering

kandidateksamen og flere års beskæftigelse med softwareudvikling har jeg siden 1997 udelukkende beskæftiget mig med strategi, forretningsudvikling og internationalisering.

Jeg besidder i dag et  både meget dybdegående såvel som bredt kendskab til hvilke kommercielle aktiviteter der skal i spil i forbindelse med en succesfuld internationaliseringsproces.Nyheder
Nyheder

| Develop My Business | Carsten Hansen | Kjellerups Torv 1 5.sal | DK-9000 Aalborg | Telefon +45 53 38 30 03 | chansen@devmybiz.com

Forretningsudvikling

Rådgivning

Sparring


Information

Arrangementer

bestil tid
NyhederInformation.html
bestil tidRaadgivning.html
bestil tidSparring.html

Geografisk spænder erfaringsgrundlaget fra Skandinavien og Europa over USA og Mellemøsten til Latin Amerika hvor jeg har et særligt fokus på Brasilien.

Carsten Hansen

Indehaver

Internationalization.html
NyhederArrangementer.html